ماشین آلات

ما در خصوص زمان تحویل کاملا انعطاف پذیر میباشیم. هدف شرکت تولید در زمان کوتاه و با دقت نظر بسیار است. وسعت زیاد انبار های شرکت امکان نگهداری کارتن های ساخته شده مشتریان را فراهم نموده.

شرکت دارای ۵ کانتینر جهت حمل و نقل میباشد و همکاری با شرکت های بزرگ حمل و نقل بصورت دائمی وجود دارد. شایان ذکر است روزانه تعداد ۶۰ کامیون در واحد ارسال ما بارگیری و جهت مشتریان ارسال میگردند.


Regarding the delivery time we are flexible. Our policy is to produce the order considering the delivery time requested by the customers. The warehouses of our finished products are vast enough, so that we are able to keep the orders of the customers for their requested time.

Our company owns 5 containers, and we have arranged a capable fleet of lorries under co-operation with the most reliable shipping companies. About 60 lorries deliver the customer’s orders per day.